Een complexe nalatenschap afwikkelen? Raadpleeg een erfrecht advocaat

Als je een dierbaar persoon verliest volgt een zware en emotionele periode. Wanneer jij als erfgenaam verantwoordelijk bent voor het afwikkelen van de erfenis wordt het er niet eenvoudiger op. Het verdriet wordt des te groter als zich daarbij problemen of geschillen voordoen. Helaas komen ruzies over nalatenschappen vaak voor. Hetzelfde geldt voor erfenissen die zo complex in elkaar steken, dat het moeilijk is om ze af te wikkelen. Een goed voorbeeld hiervan is de beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap. Als je een erfenis beneficiair aanvaardt, houdt dit in dat je verplicht bent om de erfenis af te wikkelen volgens bepaalde wettelijke regels. Dit wordt in juridische termen het vereffenen van de nalatenschap genoemd. Hierbij worden eerst de vorderingen van de schuldeisers voldaan en wat overblijft (als er iets overblijft) wordt onder de erfgenamen verdeeld. 

Zoals je waarschijnlijk al vermoedt, is dit een complex proces. Daarom is het verstandig om je in een dergelijke situatie te laten bijstaan door een erfrecht advocaat om conflicten op te lossen en escalatie te voorkomen. Vaak blijft een gerechtelijke procedure dan achterwege. 


Waar kan een erfrecht advocaat je bij helpen? 

Je komt in aanraking met het onderdeel van het burgerlijk recht dat erfrecht heet als een dierbare overlijdt en diens bezittingen moeten worden verdeeld. Waar dit rechtsgebied vroeger was voorbehouden aan notarissen zijn erfrecht advocaten tegenwoordig onmisbaar bij de afwikkeling van een nalatenschap, in het bijzonder als er problemen ontstaan. Een nalatenschap is het vermogen dat de overleden persoon heeft nagelaten en dat volgens het testament of de wet onder de erfgenamen moet worden verdeeld. Een erfrecht advocaat adviseert en procedeert over allerlei erfrechtelijke leerstukken. Dit betreft onder meer: de geldigheid van een testament, de uitleg van het testament, de executele (executeur), de verdeling van de nalatenschap, de vereffening van de nalatenschap, de legitieme portie en een legaat in een erfenis. 


Wat is een legaat in een testament?

In het testament van de erflater (de overleden persoon) staan bepalingen van verschillende aard – zoals de erfstelling – ofwel de aanwijzing van de erfgenamen. Ook staat de benoeming van de executeur vermeld in dit document. Daarnaast kunnen er in het testament legaten worden toegewezen. Een van de vragen die een erfrecht advocaat in zijn dagelijkse praktijk veelvuldig beantwoordt, is de vraag: wat is een legaat? Een legaat is een bepaling waarbij een of meerdere specifieke goederen worden nagelaten aan een bepaald persoon, maar het kan ook om een specifiek geldbedrag gaan. Het opnemen van een legaat in een testament staat ook bekend als legateren. Jij wordt schuldeiser van de erfenis als je legataris bent. Omdat een legaat geen erfstelling is, word je dus geen erfgenaam.


Hoe gaat het toewijzen van een legaat in z’n werk? 

Een legaat kan gaan over diverse soorten bezittingen uit de erfenis, zoals: een sieraad, een klassieke auto, een schilderij of een huis. Beau woont bijvoorbeeld in zijn ouderlijk huis. Hij heeft zijn vriendin Fleur benoemd tot zijn enige erfgenaam. Beau wil graag dat het huis bij zijn broer Maxime terechtkomt. Maar hij wil ook dat Fleur na zijn overlijden een redelijke erfenis krijgt. Daarom legateert Beau het ouderlijk huis aan Maxime, onder de verplichting de helft van de waarde van de woning ten tijde van zijn sterfdag te vergoeden aan de erfenis. Bij het overlijden van Beau blijkt het huis €500.000, – waard te zijn. Maxime moet als legataris dus €250.000, – aan de nalatenschap betalen. Fleur erft niet het huis, maar wel de helft van de waarde daarvan.

Zijn er onduidelijkheden of geschillen omtrent legaten? Door een beroep te doen op de expertise van een erfrecht advocaat kunnen ook erfrechtelijke problemen van deze aard worden opgelost.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Categorieën