Raadpleeg een gespecialiseerde advocaat bij familiekwesties

Je kunt in aanraking komen met het familierecht bij problemen in je privé-situatie. Een rechtsgebied dat deels is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en ook bekend staat als het personen- en familierecht. Echtscheiding, de ontbinding van een geregistreerd partnerschap en de verbreking van een samenleving, vallen onder het familierecht. Hetzelfde geldt voor het erkennen van kinderen, geschillen over het ouderschapsplan en het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden. Voor juridische hulp bij een van deze situaties kun je terecht bij een advocaat die is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Die kan je tevens bijstaan bij vragen over kinder- of partneralimentatie, uithuisplaatsingen en toezichtsvormen. Het is raadzaam om advies in te winnen van een familierecht advocaat wanneer je te maken krijgt met een van bovengenoemde zaken. 

 

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens

Een aantal belangrijke regels met betrekking tot het familierecht is opgenomen in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Deze regels zijn ook in Nederland van grote invloed. Het personen- en familierecht richt zich op verschillende vormen van familiebetrekkingen, waaronder: geboorte, bescherming van personen en het huwelijk en echtscheiding. Bepaalde familierecht wetgeving is aan veranderingen onderhevig, zoals de regelingen omtrent het gezinsleven. In 2009 is bijvoorbeeld de regeling voor het verplicht ouderschapsplan ingevoerd. Deze regeling stelt tevens het gelijkwaardig ouderschap als wettelijk uitgangspunt. Een ander voorbeeld van een wijziging heeft betrekking op het voortduren van gezamenlijk gezag van ouders over hun kind na echtscheiding en werd in 1998 van kracht. In 2018 kwam de beperkte gemeenschap van goederen in de plaats van de  algehele gemeenschap van goederen. 

 

Juridische hulp bij echtscheiding 

Wanneer jij en je partner bijvoorbeeld hebben besloten om te gaan scheiden, kan een familierecht advocaat je op de juiste manier ondersteunen bij deze verdrietige gebeurtenis. Je kunt er namelijk van op aan dat die volledig bekend is met de laatste ontwikkelingen binnen het familierecht. Bij echtscheiding hoort de advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. Als er kinderen bij de scheiding zijn betrokken, is het noodzakelijk om een ouderschapsplan op te stellen. De zorgregeling voor het kind of de kinderen is een van de afspraken die wordt vastgelegd in dit plan. 

 

Voor juridische hulp rondom: samenlevingsvormen, echtscheiding, afstamming, burgerlijke stand, ouderlijk gezag en voogdij, kun je een advocaat raadplegen die is gespecialiseerd in het familierecht. Deze advocaat kan je bij scheiding tevens helpen met bijvoorbeeld: kinder- of partneralimentatie, de afwikkeling van vermogen bij scheiding en de verevening van pensioen bij scheiding. 

 

Afwikkelen van een nalatenschap 

Als je een dierbaar persoon verliest, kom je in aanraking met het Nederlands erfrecht op het moment dat de bezittingen van de overledene verdeeld moeten worden. Het erfrecht is een specialistisch rechtsgebied met eigen regels die complex in elkaar steken. Daarom is het afwikkelen van een nalatenschap (erfenis) geen sinecure. De complexiteit van het erfrecht is in de afgelopen jaren alleen maar verder toegenomen. Dat komt onder meer doordat er tegenwoordig vaker sprake is van stiefkinderen, stiefouders en halfbroers of halfzussen. Het verdriet om het verliezen van een dierbaar persoon wordt alleen maar groter als er problemen of geschillen ontstaan bij bijvoorbeeld het verdelen van de erfenis. Als je je laat bijstaan door een erfrecht advocaat, helpt dat bij het het voorkomen van escalatie en het oplossen van conflicten. 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Categorieën