Wat moet je weten over de wet als je in de zorg werkt?

Werk je in de zorg? Dan zijn er een aantal dingen waar je je in moet bijscholen. Een aantal wetten zijn van essentieel belang om goed onder de knie te hebben wil jij je werk goed kunnen uitvoeren. met name de Wet ‘zorg en dwang’. De Wet zorg en dwang (Wzd) heeft als doel om zo min mogelijk onvrijwillige zorg te bieden. In de wet staat daarom nauwkeurig beschreven voor wie de wet geldt en aan welke eisen moet worden voldaan als er onvrijwillige zorg wordt geboden.

Maar waarom is deze zo belangrijk?

  • De wet zegt: Nee, tenzij.

Kern van de Wet zorg en dwang is Nee, tenzij. Hiermee wordt bedoeld dat onvrijwillige zorg pas mag worden ingezet als er echt geen andere keus is: wanneer er sprake is van ernstig nadeel is voor de zorgvrager of zijn omgeving. Alleen op die voorwaarde mag onvrijwillige zorg geboden worden. Zo is de wet beschermend naar de zorgvrager en staan zijn autonomie en vrijheid voorop.

  • In de wet staat de zorgvrager op 1.

De Wet zorg en dwang is terughoudend met onvrijwillige zorg. Uitgangspunt van de Wzd is dat een zorgvrager in principe vrijwillige zorg krijgt.

Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn dat er onvrijwillige zorg wordt aangeboden. Met de nieuwe wet moet dan samen met de zorgvrager en de vertegenwoordiger, meestal de familie, worden gekeken wat past bij de zorgvrager. Daarmee is de wet cliënt volgend.

  • Er is meer aandacht voor veiligheid.

Voordat je overgaat op onvrijwillige zorg, wordt er uitgebreid en zorgvuldig gekeken naar maatregelen die vallen onder vrijwillige zorg. Maatregelen waar de zorgvrager mee instemt, maatregelen die de vrijheid van de zorgvrager niet beperken. Deze zorgactiviteiten worden ook wel ‘alternatieven’ genoemd, omdat ze een alternatief zijn voor onvrijwillige zorg.

Wanneer er geen alternatieven volstaan of het ernstig nadeel groot is, kan onvrijwillige zorg worden ingeschakeld. Op dat moment geldt het stappenplan van de Wet zorg en dwang. Het stappenplan heeft als streven om onvrijwillige zorg zo kort mogelijk in te zetten en zo snel mogelijk te laten afbouwen. Vandaar dat de zorg continu ge-evalueerd wordt en een multidisciplinaire aanpak heeft.

Door het aanmoedigen van vrijwillige zorg en het zorgvuldig uitvoeren van onvrijwillige zorg is de wet veiliger. Veilig voor de zorgvrager en veilig voor zijn omgeving.

Wil je meer lezen of leren over de wet zorg en dwang? Volg dan de Scholing wet zorg en dwang van E-learning made Easy. Je kunt de e-learning waar en wanneer jij maar wilt volgen, ideaal dus!

De e-learning is beschikbaar in 3 verschillende cursussen, voor 3 verschillende niveaus.

  • Basiscursus Wet zorg en dwang niveau 1 en 2
  • Basiscursus Wet zorg en dwang niveau 3 en 4
  • Wet zorg en dwang voor zorgverantwoordelijken

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Categorieën